Kunskapen om alternativ till giftiga färger ska öka

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger 3,5 miljoner kronor till ett projekt som ska minska användningen av giftiga båtbottenfärger.

Färgerna används för att förhindra påväxt av alger och havstulpaner på båtbotten, men en stor del av de giftiga ämnena läcker ut i vattnet.

Syftet med projektet är att nå ut med information till landets båtägare om miljövänliga alternativ till biocidfärger, som exempelvis båtbottentvätt.