Föroreningar förstör konst i Köpenhamn

1:45 min

Hundratals år gammal papperskonst i Danmark håller på att brytas ner. På Statens Museum för Kunst i Köpenhamn är omkring 6 000 verk på papper, pergament och fotografi i större eller mindre omfattning påverkade och arbetar forskare för att hitta en förklaring på fenomenet.

– En av våra forskare blev förbluffad att se på en teckning som han köpte för 10-15 år sedan, att några av reflektionerna som var målade med blyvitt hade blivit svarta eller mörkbruna, Jörgen Wadum är konserveringschef på Statens Museum för Kunst i Danmark och ordförande för CATS (Centre of Art Technological Studies and Conservation).

När sedan museets konservatorer tittade vidare i sina samlingar upptäckte de att ca hälften av de 12-15 000 teckningarna hade någon form av förändringar. De blyvita partierna i teckningarna, som till exempel används som reflexfärg, har långsamt ändrats till mörkbrunt eller svart, de har blivit blysulfat eller blyoxid.

– Och då förlorar hela bilden sin kraft. Det som skulle vara gnistrande vitt har blivit svart och då förstår man inte riktigt meningen med teckningen, säger Jörgen Wadum.

Orsaken till förändringarna utreds nu genom ett forskningsprojekt som kulturministeriet i Danmark bekostar. Men redan nu lutar det åt att någon form av luftföroreningar är en bidragande orsak. En teori är att införandet av katalysatorer i bensinbilar på 1990-talet har påverkat teckningarna. Det kan vara ett ämne, svavelväte, som är ofarligt för människor, som reagerar med en viss sorts blyvitt och färgar det svart. En annan teori är att kartongen i passpartouerna som teckningarna förvaras i i magasinen, innehåller små delar svavelväte.

– Eller så är det kanske en kombination av de båda.

Det här är visserligen inget nytt fenomen, det har uppkommit även på andra museer i till exempel USA, England och Italien, men det är ingen som har forskat på orsakerna tidigare säger Jörgen Wadum.

– Den precisa definitionen av vilken blyvitt och vilken typ av förorening som gör det, den undersökningen har inte gjorts på teckningar förrän nu.

I maj nästa år ska man ha kommit fram till en förklaring på varför detta fenomen uppstår. I Sverige följer man forskningsprojektet med stort intresse och kommer ta del av resultaten. Kriste Sibul, chef för bevarandeavdelningen på Nationalmuseum i Stockholm, säger till Kulturnytt att man har uppmärksammat vissa förändringar i samlingarna, men de kan inte i dagsläget med säkerhet säga vilka nedbrytningsfaktorer de beror på.