Härnösandshus byggs upp igen

De flerbostadshus på Högslätten i Härnösand som tömdes å monterades ner förra året blir nu 162 nya studentbostäder i Uppsala. Det är Länsstyrelsen i Uppsala län som nu har beviljat bidrag till projektet.