Meän Kläpit

Meän Kläpit - barnprogram på meänkieli. Vi finns alltid i SR Play, måndagar klockan 17.50 i P4 Norrbotten, i Sisuradio torsdagar klockan 08.50 och 14.50 och i P2 torsdagar klockan 14:50. Det här är Meänraatios barnprogram.

Meän Kläpit – ohjelma kläpile meänkielelä. Met olema aina SR Play:ssä, maanantaina kello 17.50 P4 Norrbottenissa, tuorestaina Sisuradiossa kello 08.50 ja 14.50 ja P2:ssa tuorestaina kello 14.50. Tämä oon osa meänraatiosta.