Urorganism språngbräda för djurens utveckling

0:58 min

Forskare fyller i evolutionslucka och föreslår samarbete snarare än konkurrens som orsaken bakom djurens utveckling.

För omkring 540 miljoner år sedan skedde en explosion av avancerade livsformer som alla större djur på jorden härstammar från idag.

Nu föreslår forskare vid bland annat Uppsala universitet att denna utveckling gjordes möjlig tack vare att en primitiv organismform som kallas för ediacaraorganims.

Ediacarafossil representerar de äldsta, större organsimerna som hittats på jorden, och det har länge varit oklart om de är tidiga former av djur, svampar eller växter.

Tidigare såg man ediacaran-organismernas försvinnande som att de lämnade plats åt djurens utveckling - men enligt den nya hypotesen så skapade istället de primitiva organismerna en språngbräda för livets fortsatta utveckling.

Genom att analysera tidigare studier på ediacarafossil har Uppsala forskarna kommit fram till att de stora mystiska förorganimserna, som var helt orörliga, skapade näringsrika källor för djuren, och att dessa också tvingade de nya djuren att röra på sig från källa till källa, och därmed utveckla rörlighet.

Det här är en ny syn på evolutionen som börjar bli allt vanligare, som istället för konkurrens bygger på samarbete, enligt Graham Budd, professor i paleobiologi vid Uppsala universitet och huvudförfattare till den nya studien:

– De tidigaste ediacaranorganismernas modifierade miljön så att dagens moderna djur kunde utvecklas, och det här är en ny syn på evolutionen som kallas för "ecosystem engeneering" (ekosystemingenjörsskap) som innebär att vissa organismer förändrar miljön och möjliggör för andra organsimer att förändras.

– Det här är också relevant just, hur organismer förändrar miljön, det är ju en kritisk fråga under det pågående klimatmötet i Paris. Vi människor är också ekosystemingenjörer som håller på att förändra miljön, fortsätter Graham Budd.

Referens:
Budd, G. E, Jensen, S. "The origin of the animals and a 'savannah' hypothesis for the evolution of the bilaterians." Biological Reviews, 2015. DOI: 10.1111/brv.12239