I dag invigs Hallandsåstunneln

2:19 min

Efter 23 år invigs i dag Hallandsåstunneln. Västkustbanans största flaskhals bortbyggd.

När tågtrafiken genom tunneln börjar rulla på allvar på söndag öppnas nya möjligheter för den som pendlar.

– Jag brukar ta 06.02-tåget från Malmö, det är framme här i Båstad 07.36, i och med tunneln blir det ju lite tid som man kommer att tjäna, säger Daniel Kling som bor i Malmö och arbetar på Båstad kommun.

Det är ju en halvtimme om dagen, sett till en vecka, en månad blir det mycket tid.

– Jag tycker att det är skönt att snabbt kunna komma ner till södra Sverige, säger Emelie Schönberg, 18 år i Båstad som inte ens var född när tunnelbygget startade.

Bygget av de två tunnlarna som är vardera 8,7 kilometer långa började 1992. 7 april 1993 invigde dåvarande landshövding i Kristianstad län, Anita Bråkenhielm, borren som skulle göra jobbet.

Det är en glädje för mig att få döpa den här borren till Hallborr.

Efter bara ett par meter fastnade Hallborr och försenade projektet redan från början. Det har kantats av miljöskandaler kring läckande vatten ur åsen och giftiga tätningsmedel. Under flera år var bygget stoppat.

2001 beslutade regeringen och riksdagen att bygget skulle återupptas med ny teknik. Sommaren 2003 läckte lera och cement ut i Lyabäcken på åsen och dödade fisk och kräftdjur. Dåvarande Banverket dömdes 2006 till att betala en företagsbot på 1,5 miljoner kronor för brott mot vattenlagen.

På senare år har åsen mått bra under tunnelbygget. Slutnotan blir 11,3 miljarder kronor. Det är tveksamt om den tidsvinst på 10-13 minuter som tunneln ger är värd de pengarna.

– Är det bara minutrar i tunneln så är det ju inte värt det men det är väl andra effekter som gör det, säger Anders Larsson, Båstadbo.

Förutom tidsvinsten ökar kapaciteten från maximalt sex tåg i timmen som kunde köra över åsen till 24 i timmen genom tunneln. Tunneln ger också möjligheten att kunna köra tyngre godståg.

Till att börja med kommer det bara gå tolv tåg i timmen som mest eftersom det fortfarande är enkelspår mellan Helsingborg och Ängelholm och mellan Hamra och Varberg. Med nuvarande finansiering kan dessa sträckor börja byggas om först 2019.

– Vi bygger för framtiden, vi bygger en anläggning som ska klara ett ökande tågresande, säger Erii Lööv, projektchef för tunnelbygget på Trafikverket.

Störst skillnad gör de nyinsatta Pågatågen mellan Helsingborg och Halmstad som binder ihop arbetsmarknaden i nordvästra Skåne och södra Halland.

Dessutom finns det anslutningsbussar till mindre orter på Bjäre och busstidtabellerna har anpassats till tågtiderna, sammantaget kommer Båstad bli bättre som pendlarort.

– Jag tror att det kommer att bli jättebra med den nya tunneln. Jag tror att det betyder mycket för bygden och förhoppningsvis för Båstad, säger Daniel Kling.