Ungdomar positiva till svartjobb

Riksskatteverket har startat en informationskampanj för att få ungdomar att ändra sin attityd till svartjobb.
En ny undersökning visar att var fjärde ungdom i landet anser att det går bra att jobba svart. I Norrköping är siffran så hög som 31 procent. Bertil Olofsson, chef för Skattemyndigheten i Östergötland och Jönköping, tror att det till stor del beror på dålig kunskap om vad skattemedlen används till.