Sveaskog förbättrar miljöarbetet

Det innebär att statliga företaget Sveaskog ska skydda fler miljöer med hotade växter och djur än tidigare. Bland annat ska företaget inrätta naturreservat och så kallade ekoparker.
Sveaskog ska undanta minst 20 procent av den produktiva skogsmarken för naturskydd. Det framgår av företagets nya miljöprogram. Skogsbiologen Mats Karström i Vuollerim är med i gruppen Steget före, som kämpar för att rädda urskogen. Han tycker satsningen är bra och tror att den får stor betydelse för naturvården i Norrbotten