Många vårdföretag betalar för lite skatt

1:46 min

Runt 75 företag inom vårdsektorn har betalat för lite skatt, det visar en granskning som Skatteverket gjort. Myndigheten har kontrollerat 115 företag, bland annat så kallade hyrläkare, men också bemanningsföretag och företag som driver vårdcentraler.

Nästan två tredjedelar av de granskade företagen redovisade fel enligt Skatteverket.

– Det finns enskilda ärenden där man ser höga belopp som inte har redovisats i deklarationen, i de fallen har det gällt hyrläkare som har ett eget företag, säger Henrik Kisterud på Skatteverket.

 Hur höga belopp kan det röra sig om?

– Det kan röra sig om miljonbelopp i enskilda fall.

Uthyrning av läkare och vårdpersonal är en bransch som växt de senaste åren. Det kan handla om företag som driver vårdcentraler, bemanningsföretag eller så kallade hyrläkare.

Av 115 granskade företag var det runt 75 som redovisat fel. Bland annat har traktamenten felaktigt betalts ut skattefritt, förmåner och inkomster har redovisats fel och vissa företag har gjort felaktiga avdrag för privata kostnader.

Vanligt bland mindre företag var att man gjorde avdrag för exempelvis kläder eller semesterresor.

Vad händer med företag som betalat in fel skatt?

– De blir skyldiga att betala in rätt skatt och i vissa fall skattetillägg, berättar Henrik Kisterud.

Skatteverket startade granskningen efter att ha sett tecken på att det förekommer skattefel i den här branschen. Trots att nära två tredjedelar av de kontrollerade företagen alltså gjort fel, så är det svårt att säga något om branschen i stort. Skatteverket har riktat in sig på företag som man på förhand misstänkt redovisat felaktigt. Urvalet är alltså inte slumpmässigt.

Myndigheten är skyldig att anmäla misstänkta brott, men om det kommer ske i något av de här fallen vill Henrik Kisterud inte kommentera idag. Däremot har det förekommit fusk, berättar han.

– Det kan säkert finnas vissa som har gjort ett medvetet fusk, men det är svårt att bedöma.

Finns det något av de företag ni granskat där det har varit avsiktligt?

– Ett antal finns det ja, säger Henrik Kisterud, rikssamordnare för insatsen om oredovisade inkomster på Skatteverket.