Storuman

Gruvsanering pågår men först efter många turer

1:16 min

Miljöfarligt gruvslam har samlats in med framgång vid saneringen av Svärtträskgruvan i Storuman. Eftersom gruvan ägs av flera konkursbon har gruvan läckt metaller till den omgivande miljön i flera år. Men nu ska utsläppen försvinna.

Kristina Sjödin som är projektledare vid Statens geologiska undersökning hoppas att utsläppen av främst zink ska bli så små efter saneringen att det inte behövs någon aktiv vattenrening på platsen.

Gruvbolaget byggde en slamdamm där metallerna skulle samlas men främst zink har läckt ut i naturen i flera år. Nu har slammet samlats upp i fem geotuber som ser ut som jättestora, 50 meter långa madrasser. Eftersom konsistensen är som filmjölk måste vattenhalten minska så att slammet går att hantera. Zinkhalten är 20 % och det bästa vore om metallen kan tas tillvara i ett anrikningsverk. Annars måste det deponeras på plats, säger Tobias Berglin på SGU.

Ortsbor har varit både arga och oroliga över att gruvan tillåtits läcka metaller. Det är bra att saneringen kommit igång och metoden är intressant men staten borde ha gjort något långt tidigare tycker storumanbon Arne Ferry.