Medicinerna räddar livet på missbrukare

1:44 min

Som P4 Göteborg rapporterat om under veckan dör allt fler med narkotikaklassade läkemedel som metadon och buprenorfin i kroppen. Men det är också läkemedel som räddar många från ett liv i missbruk.

Mikéle Yohannes är en av drygt 350 patienter som behandlas i Göteborgs substitutionsprogram. Sedan 2011 får han buprenorfin, ett narkotikaklassat läkemedel som ger honom möjligheten att leva med normala rutiner. Simon Lindguss är enhetschef på substitutionsprogramet:

- Vi arbetar med opiatberoende patienter. Vi medicinerar med metadon eller buprenorfin. Vi behandlar också den psykiatriska problematiken och arbetar med återfallsprevention och överdosprevention, säger Simon Lindguss.

Förskrivningen av buprenorfin i Västra Götaland har nästan femdubblats sedan 2006 och idag får drygt 5500 patienter buprenorfin inom sjukvården. För substitutionsprogramen i Göteborg, där drygt 350 personer får medicinen som ett substitut till andra droger innebär den ökade förskrivningen att fler kan behandlas:

- Det var mycket mer restriktivt tidigare och många stod utanför behandling. När det skrivs ut under ordnade former så är det en livsviktig åtgärd för de som är i behov av det, säger Simon Lindguss.  

Och enligt Mikéle Yohannes betyder medicinering oerhört mycket både för honom och samhället då han slipper jaga drogerna illegalt:

- Jag går inte ut och stjäl eller begår brott för att fixa pengar. Det är många saker som stoppas tack vare att jag får min medicin. Varför göra mig till en kriminell? Ge mig min medicin så lever jag som alla andra, säger Mikele Yohannes.