Gödsel i skogen ökar kraftigt upptaget av koldioxid

1:37 min

Ett sätt att kraftigt öka den svenska skogens upptag av kol är att gödsla skogen. Det visar ett gödslingsexperiment som pågått utanför Umeå i snart trettio år.

– Det är makalöst! Jag tror alla som kommer hit och tittar på det här beståndet ser samma sak. Här har ökningen varit fantastisk, säger professor Torgny Näsholm som är kväveexpert på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

– Frodigt mörkgröna granar och himlen ser man faktiskt inte om man tittar upp här.

Det ser ut som en snabbväxande skånsk granskog, fast vi är i karga bistra Västerbotten, konstaterar Torgny Näsholm.

Genom att granarna här har gödslats med bland annat kväve är det mörkgröna grenverket så tätt att solens strålar inte lyckas tränga ner till marken.

Skogspartiet bredvid som inte fått nån gödsel, där är stammarna tunnare, det glesa grenverket släpper igenom himlens ljus.

Den ogödslade som jag håller i min hand. Den granen får man inte mycket betalt för om man ska sälja den som julgran?

– Nej, den är väldigt gles och gulaktig.

Det finns flera miljömässiga nackdelar med att gödsla skog, bland annat läckage som kan skada liv i vattendrag och att den biologiska mångfalden minskar. Det är så mörkt under de gödslade granarna att ljusbristen gör att inget annat kan växa på marken.

Men det här gödslingsexperimentet visar att granarna här vuxit fyra gånger så mycket som de som inte fått nån gödsel, enligt Torgny Näsholm. Man kan säga att de i storleksordning har bundit ungefär fyra gånger mer koldioxid än de ogödslade.

Vilket är då effektivaste sättet för en markägare som vill öka tillväxten så att träden kan binda mer koldioxid?

– På kort sikt handlar det om att hålla skogen lite tätare och att gödsla, säger Tomas Lundmark som är professor i skogsskötsel på SLU.