Kamratstöd bra efter överfall

Rånen mot taxichaufförer och butikspersonal har blivit allt grövre och behovet av krishjälp ökar. Därför har flera företag börjat utbilda sin egen personal till att ta hand om utsatta kolleger.
Taxi Stockholm har till exempel börjat utbilda sin egen personal i krishantering för att kunna bistå kolleger som har utsätts för de rån och det våld som upplevs som allt grövre. Kris- och traumacentrum i Danderyd har utbildat 200 av företagets chaufförer. Liknade kurser kommer bland annat nära 500 Konsumbutikschefer att genomgå framöver. Det som lärs ut är hur man hanterar en människa i akut kris, en insats som är enkel men som måste göras på rätt sätt, enligt Luis Ramos-Ruggiero, verksamhetschef på Kris- och Traumacentrum. Enligt honom behöver ungefär 3 av 10 utsatta professional psykologisk hjälp. Men 70 procent kan klara sig med stödet från de egna kollegorna, vilket företagen naturligtvis tjänar på, säger han.