Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen: Vårt hopp står till nyanlända

1:50 min

Arbetslösheten bland inrikes födda är just nu så låg i Jönköpings län att det mer eller mindre råder full sysselsättning.

Det påstår Arbetsförmedlingen i en färsk analys. Samtidigt är det stor brist på arbetskraft.

Gregory Golding, som är chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping, menar att det blir en stor utmaning att hitta folk till alla lediga jobb och att hoppet står till de nyanlända svenskarna.

– Arbetsmarknadsläget är väldigt bra i länet. Det finns en stor efterfrågan inom i stort sett samtliga yrkesområden och branscher. Så det ser väldigt positivt ut, säger Gregory Golding.

Arbetslösheten sjunker och behovet av ny arbetskraft är stor inom de flesta branscher - inte minst i offentlig sektor. Bland personer som är födda i Sverige är arbetslösheten nere på 3,5 procent och det är i stort sett så lågt det kan bli enligt Arbetsförmedlingen - det finns alltid en grupp som inte är anställningsbar. Ska företag och myndigheter lyckas rekrytera allt folk man behöver framöver står hoppet till alla nyanlända, menar Gregory Golding.

Det är ett faktum nu att det är full sysselsättning bland inrikes födda, så det är just bland nyanlända möjligheten finns att kunna anställda.

Arbetslösheten bland utrikesfödda är fortfarande hög och ökar något i Jönköpings län, det hänger ihop med den stora flyktingströmmen just nu. Enligt Gregory Golding är det viktigt att företag och myndigheter tar tillvara den kompetens som finns bland alla nyanlända i Sverige. Gör man inte det är risken stor att integrationen misslyckas, att inflationen ökar och att produktion och jobb försvinner på sikt.

– Att man hamnar i en situation där lönerna kan springa iväg eftersom det är arbetstagarnas marknad. Det innebär att man ser en inflation när det gäller lönesättning och det kan leda till ganska allvarliga konsekvenser, säger Golding. 

Som vad då?

– Om det finns en fortsatt efterfrågan på tjänster eller produkter och man inte har medarbetare som kan producera och leverera de tjänsterna, ja då kan produktionen börja minska.