Mörk bild av arbetslösheten i förorterna

5:13 min

En genomgång av 38 svenska förorter med många utrikes födda visar på mycket hög arbetslöshet.  

– Det innebär väldigt mycket för människorna som inte har arbete naturligtvis men också för Sverige som helhet är det inte bra att vi har många som inte är med och arbetar, säger Jan Edling som just skrivit rapporten Förorterna som moder Svea glömde.

Han har tittat på 38 förorter i Sverige där utrikesfödda dominerar befolkningen. Rapporten visar att nära 50 procent av kvinnorna och 40 procent av männen som bor i dessa områden går arbetslösa. Arbetsförmedlingens nya prognos för arbetsmarknaden bekräftar hans analyser. En allt större del av de arbetslösa utgörs av utrikes födda.

– Sverige kommer inte att klara sig särskilt bra om människorna som bor i de här förorterna inte kommer med på arbetsmarknaden, inte kommer med i sociala dialogen och i beslutsfattande på olika sätt.

Det som oroar är att situationen har försämrats, säger Jan Edling.

Magat Abukakar har bott i Husby, som är en av de utsatta stadsdelarna, i 30 år.

– Husby har förfallit sakta men säkert. Man ser hur den har förändrats totalt, säger hon. Enligt henne började allt med en nedsatsning på skolan. I synnerhet grundskolan.

– Finns det bra grund kan de ta sig högre upp i högstadiet, i gymnasiet, i högskolan och sedan i arbete. Hur ska jag få ett jobb om jag inte har en bra utbildning? Vem vill ha mig, speciellt i dagens läge, frågar sig Magat Abukakar.

Sverige har en åldrande befolkning som växer och behöver därför ha många sysselsatta för att kunna försörja också den gruppen. Lika så barn som helst ska studera i ganska många år för att få plats på arbetsmarknaden som är kunskapsinriktad. Därför behöver vi en väldigt stor arbetskraft, säger utredaren Jan Edling.

– Men om en del av arbetskraften också själv är arbetslös då har vi ytterligare ett problem så att säga – försörjningsbördan får bäras av allt färre och allt fler är i behovet av försörjning – och det kommer samhället inte att klara om utan att välfärden dras ner.

Även i den färska Långtidsutredningen 2015 som nyligen presenterade sitt huvudbetänkande påpekas det att bilden av Sveriges framtida ekonomi är i huvudsak ljus – men för att kunna finansiera våra välfärdssystem kommer det också att krävas att fler arbetar mer.

Ordföranden i stadsdelsnämnden Spånga/Tensta, Awad Hersi (MP),  håller dock inte med om att situationen har försämrats. Stockholms stad har insett var problemen ligger i och arbetar på att överbrygga skillnaderna, säger han.

– Stockholm stad har tillsatt en hållbarhetskommission, och infört sociala investeringsfonder och det är ett sätt att förebygga att barn inte klarar av skolan, att människor som står långt från arbetsmarknaden får en fot in i arbete. De människor som är nyanlända, som kommer till Stockholm, att de får snabbare introduktion i samhället. Allt gör vi parallellt och vi se också att arbetslösheten faktiskt minskar bland nyanlända, bland unga, och i Stockholm pekar olika parametrar åt rätt hål.

Antalet hushåll med försörjningsstöd i området där Awad Abdirahman Hersi (MP) är ordförande i, det vill säga Spånga/Tensta, sjunker i jämförelse med förra året. Långtidsarbetslöshet lika så, säger han.

Synen på situationen kan beskrivas som olika nyanser av grått – beroende på vem man talar med, men det är viktigt att påpeka att alla analyser vi pratar om omfattar perioden innan den stora vågen av asylsökande nådde Sverige. I och med det kan situationen försämras, säger Jan Edling.

– Det finns en risk att många vill ta sig till just de här 38 förorterna. Att öka trångboddheten där, att göra det ännu svårare för barnen att klara skolan. Det kommer inte att bli bra om inte alla kommuner tar ett större ansvar helt enkelt. Det går inte att de här förorterna som vi nu pratar om, Rinkeby, Tensta, Hjulsta och så vidare ska ta allting, för då stör vi hela processen och försöken att integreras i dag. Och vi kan inte hålla på så här hur längre som helst. Vi måste hitta nya områden där nya flyktingar kan också ta plats, säger Jan Edling som skrivit rapporten Förorterna som moder Svea glömde.