Uppgifter om barn oroar läkare

Svenska barnläkare oroas över hur försäkringsbolagen använder uppgifter från barnavårdscentralerna i samband med ansökningar om barnförsäkring.
Vid ansökan om en barnförsäkring skriver man också under en fullmakt för försäkringsbolaget att ta del av journalerna på barnavårdscentralerna, något som inte alla föräldrar är medvetna om. När sedan försäkringsbolag har sagt nej till en försäkring med ledning av uppgifter från barnavårdscentralerna har det medfört att föräldrarna ifrågasätter barnvårdscentralerna, och t o m vägrat ta dit barnen.