Amorteringskrav kan bli verklighet redan i vår

I dag lägger regeringen ett nytt förslag om amorteringskrav på nya bolån som därmed kan införas i vår. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger till TT att han dessutom kommer att bjuda in till fortsatta politiska samtal om bland annat ränteavdragen.

– Vi vill fortsätta de här samtalen med oppositionen. De här frågorna förtjänar så bred politisk samsyn som möjligt. Vi har en tradition i svensk politik när det gäller makroekonomi och hushållens skuldsättning och risker som går ut på att så långt som möjligt försöka hitta gemensamma nämnare, säger Bolund.

Kravet på amortering av bolån har varit en miniföljetong de senaste åren. Bakgrunden är att de svenska hushållens skuldsättning stiger snabbt, omkring sju procent i årlig tillväxttakt. Varningarna för skuldkris och bostadsbubbla har duggat tätt i debatten. Riksbanken, Finansinspektionen och Konjunkturinstitutet har alla varnat för att en bostadsbubbla som brister kan få allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi.

I våras stoppades amorteringskrav från Finansinspektionen av juridiska skäl. Dessförinnan närmast skenade bostadsmarknaden när köpare och säljare ville hinna göra affär innan bostadsutgiften skulle stiga när en del av lånen behövde betalas av.

Sedan dess har bostadsmarknaden svalnat något. Prisökningarna har avtagit, mäklare vittnar om att den värsta hetsen avtagit och förväntningarna om framtida priser är inte längre riktigt lika höga. Bankerna har också stramat åt och betonar amortering tydligare. En del av dem tillämpar redan de amorteringskrav som skulle införts i somras.

– Redan diskussionerna om amorteringskrav har haft effekt och bidragit till bättre amorteringskultur, säger Per Bolund.

Regeringen vill nu fortsätta minska skuldriskerna i svensk ekonomi genom att kyla av bostadsmarknaden. En rad åtgärder har redan varit uppe i debatten, men hittills avvisats med hänvisning till att amorteringskravet ska införas först. När nu den frågan kan läggas till handlingarna blir det i stället ränteavdrag, bo- och flyttskatter och skuldkvotstak som hamnar i fokus.

– Vi vill inte stänga dörren för någon av de här åtgärderna utan är beredda att ha en bred diskussion och se om det går att hitta gemensamma förslag som bygger på flera av de här komponenterna.

– Vi kommer bjuda in till samtal och hoppas att oppositionen är intresserad av att fortsätta diskutera, men jag har ingen färdig tidplan för de samtalen, säger Per Bolund.