C och V sticker ut i flyktingpolitiken

4:20 min

När den migrationspolitiska kartan har ritats om under hösten, så är det två partier som tydligt motsatt sig förslagen om kraftigt skärpta asylregler: Centerpartiet och Vänsterpartiet. 

– Jag tycker att det är väldigt bra att det även finns ett borgerligt parti som vill värna asylrätten. Men, när det väl är sagt, så är det så att vi har väldigt olika utgångspunkt och syn på hur det ska gå till. När vi båda ser att finns brister i att hitta sovplatser så drar vi helt olika slutsatser av det. Centerpartiet tänker att vi måste lägga ansvaret på den asylsökande själv och klara sig bäst man kan. Vänsterpartiet tänker att vi måste hitta bättre sätt att lösa det tillsammans, säger Christina Höj Larsen, Vänsterpartiets migrationspolitiska talesperson. 

Det har skett ett dramatiskt skifte i den svenska migrationspolitiken under hösten.

Gränskontroller och tillfälliga uppehållstillstånd har införts. Rätten till anhöriginvandring har begränsats kraftigt, samtidigt som försörjningskraven har skärpts.

Även Miljöpartiet, som traditionellt stått för en mycket generös flyktingpolitik, har som regeringsparti ställt sig bakom besluten, och Moderaterna har tryckt på för att driva igenom ännu strängare regler. 

Det är Centerpartiet och Vänsterpartiet som varit de avvikande rösterna i den här debatten. Men medan Vänsterpartiet anser att Sverige kan fortsätta bedriva en generös flyktingpolitik inom ramen för dagens system, så talar Centerpartiet om att systemen behöver förändras. 

Till exempel ska asylsökande ges rätt att jobba från den första dagen de kommer till Sverige. Över huvud taget behöver mer ansvar läggas över på de asylsökande själva, anser Centerpartiet. Så här sa till exempel centerledaren Annie Lööf i sitt jultal tidigare i veckan. 

– Det är viktigare för oss att flyktingar få skydd, än att de erbjuds samma höga standard i mottagandet som vi har haft hittills. Därför väljer vi att ändra på regler hellre än att sätta stopp för mottagandet. Vi sätter människan före systemen. 

Centerpartiet föreslår till exempel att bara barnfamiljer och äldre ska få hjälp med boende i Sverige. I övrigt ska de asylsökande själva få ansvara för att hitta bostad, samtidigt som de ska få en högre dagersättning.

Och den här politiken går helt i linje med den ideologiska kursändring som Centerpartiet har genomgått under Annie Lööfs ledning, säger statsvetaren Mikael Sundström från Lunds universitet.

I samband med att Centern arbetade fram ett nytt idéprogram för två år sedan förlorade partiets socialliberala falang mark, säger Mikael Sundström.

– Man hittade en ny balanspunkt som alla kunde gå med på. De gillar inte själva ordet nyliberalism – och det är inte nyliberalism där de hamnade – men de lutade mer åt det hållet. Åt en frihetlig liberalism.

Den frihetliga liberalismen handlar om att tona ned statens betydelse och sätta större tilltro till individen, även om det handlar om att fullkomliga nykomlingar till Sverige ska hitta någonstans att bo i bostadsbristens Sverige.

I sitt jultal beskrev Annie Lööf det mod som de människor har som fattat beslut om att fly med livet som insats.

"Den som fattat sådana beslut förtjänar ett större förtroende än vad Sverige i dag ger dem."

Vad kommer det då att innebära för Centerpartiet och Vänsterpartiet att de står fast vid en generösare linje i migrationspolitiken? Statsvetaren Mikael Sundström tror att de mycket väl finns väljare att vinna.

– Det finns i alla fall en grupp borgerligt sinnade väljare som är av det frihetliga slaget, och som är oroade över att man stänger gränserna. De har inte så mycket annat att välja på än Centern i det här sammanhanget. På samma sätt har Vänsterpartiet nischat in sig som ett parti som fortsätter hålla på en ganska frikostig flyktingpolitik från vänster. Och av samma skäl där finns säkert en nisch av väljare som tycker att det här är tillräckligt viktigt för att flytta till exempel från Socialdemokraterna, eller ännu mer från Miljöpartiet, till Vänsterpartiet för att man tycker att Vänstern har hållit en rak linje, säger statsvetaren Mikael Sundström vid Lunds universitet.