DEBATT

Därför publicerar Medieormen Pelle Snickars artikel som stoppades av Medieutredningen

Den statliga medieutredningen, som leds av Anette Novak, beställde i somras en artikel av Pelle Snickars, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå Universitet, till en kommande forskningsantologi. När artikeln var klar fick Snickars veta att den refuserats på grund av hans engagemang i den av privata mediebolag tillsatta public service-kommissionen.
    Om detta skrev Snickars i DN Kultur idag. Medieormen blev såklart nyfiken på artikeln, fick läsa den och bad sedan att få publicera den som en debattartikel eftersom den innehåller för medieutvecklingen intressanta resonemang om den digitala datainsamling som påverkar en så stor del av våra onlineliv och vår medieutveckling - och som ger upphov till en mängd frågor om inte minst integritet, internetlogik och medieekonomi. 

 ”Medieutredningens censur av min artikel är besynnerlig” skriver medieprofessor Pelle Snickars i DN Kultur idag och beklagar särskilt den "diskrepans vad gäller det samtida mediestudiets koppling till och relevans för så väl mediebransch som mediepolitik" som han anser föreligger.  

Medieutredningens Anette Novak bekräftar till Medieormen att Snickars artikel lyfts ur den planerade antologin med hänvisning till dennes uppdrag i Public service-kommissionen:
   – Det är riktigt att professor Pelle Snickars ingick i den samling av forskare som tidigt ombads medverka i Medieutredningens kommande antologi. Målet är att sammanställa relevanta delar av svensk medieforskning, via samarbeten med erkända, oberoende seniora forskare.
   – När professor Snickars sedermera valde att gå med i den sammanslutning av kommersiella medier som med hjälp av en PR-byrå driver frågan om de offentligt finansierade medierna förändrades grundförutsättningarna och det blev nödvändigt att markera en gräns. Detta är självklart tråkigt, men nödvändigt för att forskningsantologin inte framöver helt eller delvis ska uppfattas som en partsinlaga, kommenterar Anette Novak.

Här på Medieormen kan dock den som vill läsa hela Pelle Snickars artikel i ocensurerad form göra det, som en debattartikel. Den är väldigt lång, men kan erbjuda intressant läsning för den som är intresserad av digital datainsamling och de frågor om bland annat integritet, digital säkerhet, internetlogik, delningskultur och medieekonomi som kan kopplas till denna växande verksamhet: Pelle Snickars om personifierad data, informationskonsumism och datahandlare

Cecilia Djurberg
redaktör Medieormen
twitter.com/ceciliadjurberg