Rätt till särskilt boende

En kvinna i Arvika har fått rätt till en plats i särskilt boende för somatiskt långtidssjuka, efter en dom i Länsrätten.
Socialnämnden i Arvika avslog kvinnans ansökan, eftersom det inte finns några lediga platser inom rimlig tid. Men då kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor i kommunen ska få det stöd och den hjälp som behövs, har Länsrätten nu ändrat beslutet. Resursbrist är inte skäl nog för att avslå en ansökan, anser Länsrätten.