Trafikverket stoppade klimatrapport

3:34 min

På Trafikverket har en klimatrapport som stoppats från publicering väckt missnöje. Rapporten skulle ha ingått i det underlag som Trafikverket nyligen lämnade till regeringen inför den stora infrastrukturpropositionen som ska läggas fram nästa år. Tjänstemän på Trafikverket tycker att myndigheten prioriterar ned klimatfrågan.

Nästa år ska regeringen lägga fram en infrastrukturproposition för perioden 2018-2029. Den kan ha stor betydelse för om Sverige ska nå sitt klimatmål för transportsektorn till 2030. Målet är en fossiloberoende fordonsflotta.

Trafikverket står för det viktigaste underlaget till propositionen och tanken var att myndigheten skulle skicka med en drygt 120 sidor lång klimatrapport till politikerna.

Men rapporten stoppades av Trafikverkets ledning när det övriga underlaget publicerades i slutet på november, uppger flera oberoende källor till Ekot. Det framgår också av mejl som Ekot tagit del av.

– Man tror sig vara friskriven från klimatpolitiken. Trafikverket har hela tiden tyckt att man kan rulla på som om ingenting har hänt sedan 70- 80-talet, säger en tjänsteman på Trafikverket som vill vara anonym.

–Det är magstarkt just när klimatkrisen är så alarmerande och påtaglig så låtsas man att det går bra ändå. 

Den stora skillnaden mellan den stoppade rapporten och de skrivelser om klimatet som finns med i det underlag som skickats ut på remiss är att Trafikverket nu lägger fokus på att teknikutveckling och fossilfria drivmedel är de mest effektiva sätten att få ned koldioxidutsläppen i transportsektorn.

I den stoppade klimatrapporten är slutsatsen att bil- och lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att nå målet till 2030, vilket skulle kunna kräva obekväma politiska beslut.

– Man vågar inte ta itu med det. Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer, säger tjänstemannen på Trafikverket.

Även på andra myndigheter och hos forskare finns ett missnöje med Trafikverkets underlag till infrastrukturpropositionen. Professor Thomas B Johansson vid Internationella miljöinstitutet i Lund tycker det är svagt att Trafikverket inte publicerar klimatrapporten.

– Det gör mig förvånad med tanke på den betydelse frågan har, säger Johansson.

Thomas B Johansson ledde den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik för ett par år sedan. Då lyfte han särskilt fram behovet av att få ned bil- och lastbilstrafiken för att nå målet 2030. 

Han är besviken på att Trafikverket inte gör en tydligare koppling till regeringens klimatmål i sin huvudrapport till infrastrukturplaneringen. Målet nämns inte ens i slutsatserna.

– Jag tycker det hade varit naturligt med tanke på att det getts så stor uppmärksamhet av både den nuvarande och föregående regeringen och uttalats av riksdagen, säger Johansson. 

Trafikverkets ledning säger att den bara följt direktiven från regeringen för hur infrastrukturplaneringen ska se ut. Pär Gustafsson, chef på avdelningen för Transportkvalité, säger att han kan förstå att personer som inte läst direktiven tycker att myndigheten borde fokusera mer på klimatmålen.

– Men uppdraget var inte formulerat så, säger han.

Att klimatrapporten inte publiceras är inget konstigt eftersom den sträckte sig utanför uppdragets frågeställningar, anser han.

–Det är mycket underlag i ett sådant här arbete och alla underlag är inte med i rapporten, säger Pär Gustafsson.