BTH lockar invandrare

Tolv procent av studenterna på Blekinge Tekniska Högskola har utländsk bakgrund, visar en undersökning gjord av Högskoleverket.
I länet finns drygt tio procent unga med invandrarbakgrund och skolans 12 procent anses det vara ett bra resultat. Rektor Lars Haikola tror att en av förklaringarna till den höga siffran är BTH:s stora upptagningsområde.