Vart femte barn utsätts för sexuella övergrepp före 18-årsdagen

1:46 min

Situationen ohållbar menar nätverket Barns rättsskydd BRY som nu kräver att Socialtjänsten reformeras.

Var femte barn utsätts för sexuella övergrepp innan dom är 18 år. Det visar en rapport som Stiftelsen allmänna barnhus har gjort.

Långa handläggningstider, orosanmälningar som blir liggandes på hög och hjälpen som uteblir till de utsatta barnen är några exempel där det måste bli en förändring menar Agneta Bravelius, grundare av nätverket Barns rättsskydd BRY.

– För ett litet barn så är det en fruktansvärd situation att tvingas vara kvar i ett hem där det pågår misshandel och sexuella övergrepp på grund av att myndigheterna inte hinner med. Det är en oacceptabel situation, det är skamligt.

Det krävs en förändring och det är nu menar Agneta Bravelius. Enligt henne är en del i arbetet med att reformera socialtjänsten att personalen får specialistkompetens för att kunna hjälpa de utsatta barnen på bästa sätt.

– Om du är läkare och vill jobba som kirurg så måste du ha en tilläggsutbildning för att få skära i folk. På liknande sätt måste socionomer som har hand om det värdefullaste vi har, våra barn, också ha specialistkunskap hur man hjälper de här barnen. I dag är det många gånger utexaminerade socionomer som får handlägga de mest tyngsta fallen.

Just nu pågår ett arbete för att barnkonventionen ska bli svensk lag. Men Agneta Bravelius menar att det inte är där som problemet ligger.

– Problemet är ju att vi inte vill se att barn utsätts för brott överhuvudtaget och har inget brott begåtts så behöver vi inga lagar. I grund och botten är det ett attitydproblem. Vi har larmrapport på larmrapport som visar att var femte barn är utsatt för sexuella övergrepp innan de är 18 år, vad mer behöver vi för att öppna ögonen?