Förtydligande: Fel slutsats om ensamkommande barn

P4 Örebro har tidigare berättat att antalet ensamkommande flyktingbarn som drar tillbaka sina asylansökningar är fyra gånger fler 2015, jämfört med 2014. Det stämmer dock inte, vilket vi vill förtydliga.

Det var fredagen den 11 december som P4 Örebro rapporterade att antalet ensamkommande flyktingbarn som drar tillbaka sina asylansökningar i Sverige, blivit fyra gånger fler 2015 jämfört med året innan. Detta enligt uppgifter från Migrationsverket.

Vi vill dock förtydliga att eftersom antalet ensamkommande barn också ökat kraftigt under det gångna året, så innebär inte siffrorna att andelen barn som dragit tillbaka sina ansökningar, procentuellt sett, har ökat.

– Hitintills i år har 46 ensamkommande barn i Sverige återtagit sina ansökningar, jämfört med 11 barn 2014 och tre barn 2013, säger Terje Torvik, verksamhetsexpert på Migrationsverket.

För Örebros del handlar det om fyra barn hitintills i år.

Vad det beror på att 46 barn vill lämna Sverige, ska Migrationsverket nu titta vidare på, berättar Terje Torvik. Men redan nu vet man att det handlar om hur de asylsökande tycker att deras ärenden hanteras i Sverige och hur utsikterna är att återförenas med sina anhöriga här.

– De ord som kommer från de asylsökande själva, är att det inte blev som man hade tänkt sig, säger Torvik. Handläggningstiderna har ökat kraftigt, liksom osäkerheten kring uppehållstillstånden och om de kan återförenas med sina anhöriga här eller inte.