Bra resultat för Domsjö

Domsjö fabriker redovisar en vinst för fjolåret på 136 miljoner kronor. Även inledningen på detta år har varit positiv för företaget. Årets fyra första månader har gett ett bättre ekonomiskt resultat jämfört med samma period ifjol.