Ny upptäckt om blågröna alger

De gifta blågröna algerna som blommar varje sommar i Östersjön drar åt sig mycket mer kväve än man tidigare har trott
Det visar nya uppgifter i en doktorsavhandling som presenteras vid Stockholms universitet nästa vecka Upptäckten betyder att de blågröna algerna därmed göder hela ekosystemet med mer kväve och för att minska övergödningen av Östersjön måste kvävetillförseln minskas Avhandlingen visar också att tillförseln av fosfor i Östersjön måste minskas eftersom de blågröna algerna inte behöver så mycket fosfor som man tidigare trott för att överleva