Infrastrukturministern missade klimatmålet i beställningen

2:50 min

Trafikverket har i dag fått kritik för att det inte anses ta sikte på målet att skapa en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, samt för att ha stoppat en klimatrapport som tog upp vad som måste göras för att nå det målet. Infrastrukturminister Anna Johansson säger nu att det var ett misstag att inte skriva in målet om en fossiloberoende fordonsflotta i direktivet till Trafikverkets infrastrukturplanering.

 

– I uppdraget hänvisas det till de transportpolitiska målen där även klimat- och miljömålen finns med som en del. Däremot finns det inte specifikt uttryckt fossiloberoende fordonsflotta i uppdraget, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Varför finns inte målet med i direktivet?

– Det är en bra fråga, jag skulle säga att det snarast är ett förbiseende, säger Johansson.

En gång var fjärde år lägger regeringen fram en infrastrukturproposition. Trafikverket står för det viktigaste underlaget till den.

Infrastrukturpropositionen har betydelse för om Sverige ska nå målet med en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

På Trafikverket har det därför väckt missnöje när den 120 sidor långa klimatrapport som gjordes för att närmare granska hur målet ska nås stoppades i sista stund. Den finns nu inte med i underlaget till regeringen.

– Man vågar inte ta itu med det. Det skulle rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän på alla nivåer. Det här är vansinne och det måste bli en kursändring, säger en tjänsteman på Trafikverket.

Forskare och andra experter har precis som personalen på Trafikverket delade meningar om hur klimatmålen inom transportsektorn ska nås.

Trafikverkets officiella version är att energieffektiviseringar och övergång till fossilfria drivmedel är det bästa sättet att lösa problemet.

I klimatrapporten som stoppades är slutsatsen i stället att det behövs en kraftig minskning av trafiken för att nå målet. Tekniken räcker inte till.

Professor emeritus Thomas B Johansson vid Internationella miljöinstitutet i Lund tycker att sannolikheten för att Sverige inte lyckas få till en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 ökar när Trafikverket inte prioriterar det i sitt underlag.

– Ja, den har ökat.

Varför då?

– Därför att man inte förbereder för att vidta åtgärder som skulle hjälpa till att realisera ett fossiloberoende 2030, säger Thomas B Johansson. 

Infrastrukturministern är däremot mer optimistisk.

– Jag skulle säga att de senaste åren har det skett otroligt mycket inte minst på elbilssidan. Jag tror att vi är i början på en ganska explosionsartad utveckling så jag ser väldigt positivt på möjligheterna att nå målet, säger Anna Johansson.