EU:s fria rörlighet försvinner

8:23 min

Från och med den 4:e januari behöver alla visa ID-handlingar när de åker från Danmark till Sverige, något som inte bara kommer få effekt på hur många asylsökande som kommer till Sverige, det kommer också att fördröja alla andra som till exempel pendlar över sundet dagligen. Håller den fria rörligheten på att ersättas av den ofria rörligheten? Hör bland andra Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap på SIEPS, svenska institutet för europapolitiska studier, i ett reportage av Anders Diamant.