Räddningstjänsten förebygger självmord

1:19 min

När någon ringer 112 om självmord så är det vanligt att Räddningstjänsten kopplas in för att lyssna på samtalet. Och det händer ofta att Räddningstjänstens personal är de första som kommer fram till ett pågående självmordsförsök.

När det kommer in samtal om självmordsförsök så blir det ett så kallat samverkanslarm. SOS-operatören kopplar in både polis och ambulans och räddningstjänst för att lyssna på samtalet medan man beslutar vilka som ska åka ut på larmet. Hos Räddningstjänsten är det det inre befälet som lyssnar.

Hittills i år har Räddningstjänsten i Högakusten/Ådalen haft 30 sådana larm. Räddningstjänsten i Medelpad 32 och Örnsköldsvik 17.

Det är inte alltid Räddningstjänsten åker ut på larmet. Det viktiga är att man kommer fort fram, säger Andreas Hägg vid Räddningstjänsten HKA och när det  handlar om landsbygd  kan det vara en deltidsstyrka som är närmast. Samtidigt är ambulansen och polis på väg men de kan ha en längre sträcka att köra.

Det gäller att läsa av situationen och försöka frysa läget. Om polis och ambulans är långt borta så får man försöka få kontakt med individen. Huvudsaken är att avbryta självmordsförsöket

–Just nu pågår utbildning av vår personal. Det är en sextimmarskurs som heter AOSP: Akut omhändertagande av självmordsnära person. Men det räcker långt att vara sig själv och inte krångla till det. Den som gör ett självmordsförsök vill ha hjälp. De vill ha någon att prata med och framförallt någon som lyssnar på vad de har att säga, säger Andreas Hägg.

De som verkligen har bestämt sig för att dö, de kommer inte vi åt. De måste samhället nå tidigare, de kan inte vi hjälpa

I Västernorrland har de senaste åren  i genomsnitt 34 personer begått självmord. Man räknar med att det görs 10-20 självmordsförsök på varje fullbordat självmord och Andreas Hägg säger att det statistiskt torde röra sig om 400-600 självmordsförsök i Västernorrland varje år.

Vanligast är det med hängning och förgiftning men även hopp från broar förekommer och dit skickas ofta Räddningstjänsten.