Alla fåglar härstammar från Sydamerika

0:59 min

De nutida fåglarnas utveckling startade i Sydamerika för omkring 90 miljoner år sedan, enligt ny studie i Science advances.

Fåglarna är de mest artrika och utspridda av alla grupper av landlevande ryggradsdjur. Men kunskapen om fåglarnas evolutionära historia är långt ifrån fullständig, eftersom det inte finns fossil från alla perioder i historien.

Genom att undersöka DNA från de flesta levande familjer av fågelarter på jorden och jämföra detta med hundratals fågelfossil ända tillbaka till dinosauriernas tid, så har amerikanska forskare kommit fram till att de nutida fåglarnas utveckling startade i områden i Sydamerika långt innan dinosauriernas massutdöende för knappt 66 miljoner år sen.

Forskarna kom också fram till att fåglarna spred sig över jordklotet strax efter dinosauriernas försvinnande, dels via Antarktis till Australien och Nya Zeeland, och dels via Nordamerika till Europa.

Den nya hypotesen utgår ifrån att Antarktis då satte ihop med Sydamerika och Australien och förutsätter att det fanns en landbrygga mellan Sydamerika och Nordamerika. De flesta fåglar flög inte så långt, så det gällde att det fanns landbryggor mellan kontinenterna.

Per Ericson, som forskar på fåglars evolution vid Naturhistoriska riksmuseet, tror att den nya hypotesen om fåglarnas utveckling kan stämma:

– Det som är fascinerande med den är att den på ett ganska enkelt sätt förklarar det märkliga faktum att vi har många sydamerikanska fågelgrupper i Europeiska fossillämningar. Med den här spridningsvägen passar det genast lite bättre. Allting faller på plats.

Men hur kommer det sig att fåglarna överlevde, men inte de andra dinosaurierna för 66 miljoner år sedan?

– Ja det är en av de stora gåtorna, det vet ingen. Det är ett stort mysterium. De fåglar som fanns på jorden vid det stora massutdöendet, de dog ut de flesta så var det faktiskt. De som finns kvar idag är en enda utvecklingslinje av många. Det kan ha att göra med att de fanns i en del av världen som blev mindre påverkad av meteoriten som orsakade massdöden, säger Per Ericson, forskningschef på Naturhistoriska riksmuseet.

Det finns idag omkring 10 000 fågelarter i världen. Den största är afrikansk struts, som kan bli 2,75 meter hög och väga 135 kilogram. Den minsta är bikolibri, som blir 5 centimeter lång och väger 2,5 gram.

Referens:
Claramunt S. "A new time tree reveals Earth history's imprint on the evolution of modern birds". Science advances 2015. DOI: 10.1126/sciadv.1501005