Stockholms vatten renare och dyrare

1:27 min

Vi kommer behöva betala betydligt mer för vatten och avlopp i framtiden. Avgiften i Stockholm kommer att höjas med drygt 20 procent under de närmsta åren. 

Anledningen är att Stockholmvattens projekt att flytta reningen från Bromma till Nackas Henriksdal, blir hela två miljarder kronor dyrare än väntat.

- För att kunna fortsätta leverera bra vatten för Stockholm så är det här en helt nödvändig investering, säger Krister Schultz, vd Stockholm vatten.

Stockholms reningsverk klarar inte av den allt större folkmängden och lever heller inte upp till kraven när det gäller utsläpp av kväve och fosfor, det vill säga de ämnen som driver övergödningen av sjöar och hav. Därför har Stockholms kommun, beslutat om en ny, modernare anläggning vid Henriksdals reningsverk.

Stadens andra anläggning, den i Bromma, läggs ner och istället bygga en tunnel djupt under staden som avloppsvattnet västerifrån ska föras genom. På så vis blir även stora ytor fria i Bromma, där bostäder kan byggas.

Projektet då det lades fram för beslut våren 2014, skulle kosta drygt 6 miljarder kronor. Nu tror Stockholmvatten att slutnotan istället kommer att hamna på drygt 8 miljarder kronor. Det är en ökning av kostnaderna med 30%.

- När vi nu jobbat vidare i projektet har förutsättningarna ändrats både i förutsättningar och komplexitet. Vi ska ju exempelvis spränga ut mycket berg i Sickla, under Hammarbybacken. Och det är mer komplext än vi räknade med från början säger Krister Schultz, vd Stockholm vatten.

Den ökade kostnaden för projektet kommer att finansieras genom en höjning av vatten- och avloppsavgiften med 5 procent årligen i fem års tid. Vilket blir en sammanlagd höjning om en dryg femtedel eller 22 %. Därefter kan ytterligare höjningar bli aktuella.