Skåne

Allt fler våldshändelser på asylboenden

2:59 min

Migrationsverkets ankomstboende på Jägersrovägen i Malmö. Allt fler våldshändelser inträffar också på myndighetens permanenta boenden, rapporterar anställda. Nu plockas en särskild säkerhetskonsult in för att utreda vad myndigheten kan göra för att förbättra säkerheten

På knappt fyra månader har närmare 40 brott polisanmälts på Migrationsverkets ankomstboende på Jägersrovägen i Malmö. Allt fler våldshändelser inträffar också på myndighetens permanenta boenden, rapporterar anställda. Nu plockas en särskild säkerhetskonsult in för att utreda vad myndigheten kan göra för att förbättra säkerheten.

– När vi hade den stora inströmningen av människor kunde vi ha 1 200-1 400 personer i lokalerna. Där kunde det bli slagsmål om att nå hade trängs sig i kön, trampat på någons tå eller tagit på ett barn eller en kvinna på ett olämpligt sätt, säger Patricio Mora är enhetschef på Jägersroboendet.

Sveriges Radio har begärt ut en sammanställning över samtliga polisanmälda brott på några utvalda asylboenden i Skåne. Ankomstboendet på Jägersrovägen i Malmö sticker ut med totalt 39 polisärenden mellan september och november.

Bland händelserna finns allt från ofredanden till misshandel, olaga hot och sexuellt ofredande. Ett antal ärenden berör också personer som avvikit från lokalerna och några enstaka är hot och våld mot tjänstemän. Enligt enhetschefen Patricio Mora behöver myndigheten satsa mer på att utveckla sitt säkerhetsarbete.

– Jag har själv en bakgrund inom Kriminalvården och om jag ser på hur vi är organiserade säkerhetsmässigt här så ligger vi långt efter Kriminalvården. Jag tror att vi behöver utveckla säkerhetsorganisationen, säkerhetsavdelningen lokalt är underutvecklad.

För att förebygga konflikter mellan de boende måste myndigheten bli bättre på att lära sig att särskilja olika grupper, menar Patricio Mora. I dagsläget finns de särskilda asylboenden för HBT-flyktingar, men inga andra grupper.

– Om vi har erfarenhet av syrier och afghaner att den konstellationen på ett och samma boende inte är bra, så kanske vi kan hitta något sätt att särskilja de grupperna åt.

Myndigheten har nyligen satt in en särskild säkerhetskonsult som ska inventera säkerheten på Migrationsverkets asylboenden i region Syd, inklusive ankomstboendet på Jägersro i Malmö.