Kritik mot regeringens Västsaharapolitik

2:18 min

Den svenska regeringen vill överklaga en färsk dom i EU-domstolen. Det handlar om ett handelsavtal mellan EU och Marocko som innebär en stor framgång för det ockuperade Västsahara. Frågan är känslig och nu kommer stark kritik från oppositionen för att regeringen sviker Västsahara.

– Det är en otroligt viktig dom som ogiltigförklarar det avtal som EU har i dag med Marocko, och det är en dom som är helt korrekt och som vi i Sverige verkligen borde välkomna, säger Jens Holm som sitter i EU-nämnden för Vänsterpartiet.

Även Liberalernas utrikespolitiska talesperson Birgitta Ohlsson krtiserar regeringens omsvängning.

– jag tycker att det är viktigt att vi inte ska riva upp denna dom, den är folkrättsligt riktigt och principiellt viktig för det västsahariska folket.

Utrikesminister Margot Wallström har överraskande via ett mail bett ledamöterna i Riksdagens EU-nämnd om stöd för att Sverige ska kräva att EU-domstolens dom som kom i förra veckan överklagas. Enligt vad Ekot erfar har EU-nämndens ledamöter bara några timmar på sig, senast i kväll ska svar ha kommit in. Flera ledamöter har idag utan resultat begärt ett extra möte med EU-nämnden.

Om Margot Wallström inte får Riksdagens stöd kan hon inte fullfölja sin linje.

I torsdags kom EU-domstolens dom som upphäver Marockos avtal om gynnsamma exportmöjligheter av jordbruks- och fiskeprodukter till EU.

Domen har avkunnats av en lägre nivå i EU-domstolen som kallas Tribunalen, och domen kan överklagas till en högre nivå i EU-domstolen. Det är det som EU:s utrikesministrar ska ta ställning till i morgon i Bryssel.

Anledningen till domen, som upphäver ett avtal från 2012, är att det avtalet också omfattar Västsahara, som ockuperas av Marocko sedan mitten av 70-talet.

Det är oväntat att den svenska regeringen vill överklaga EU-domen, som alltså är en stor framgång för Västsahara. Socialdemokraterna har till exempel kongressbeslut på att erkänna Västsahara och har länge arbetat för det, liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ekot har sökt utrikesminister Margot Wallström, men hon har avböjt att kommentera frågan.

Hennes pressavdelning har skickat en text som motiverar att regeringen vill överklaga EU-domen och menar att Sveriges Västsaharapolitik inte har förändrats:

"Från svenskt håll skulle vi se ett värde i det tyngre prejudikat en dom i högre instans skulle innebära. Frågan är av folkrättslig vikt."