Livsmedelsverket i kris

Livsmedelsverket lider av allvarliga ekonomiska problem. Och en vecka innan larmet gick ut om höga halter av miljögiftet akrylamid i maten avslog regeringen Livsmedelsverkets ansökan om ett begärt extraanslag på 20 miljoner kronor.
Enligt generaldirektör Bertil Norbelie betyder avslaget att Livsmedelsverket får svårt att nå sina mål och blir tvungna att göra stora neddragningar. Uppsägningar aktuella Livsmedelsverket ansökte tidigare i år om 20 miljoner kronor i extraanslag från regeringen för att klara av att få sin budget i balans. Avslaget på ansökan, som kom för en dryg vecka sedan, innebär att Livsmedelsverket nu måste säga upp minst 12 anställda. Svårt nå målen Dessutom måste man dra ner på forskningen kring bland annat bekämpningsmedel och tillsatser i mat. Det här innebär att det blir svårt för verket att nå sina mål, som är att säkra livsmedel och bra matvanor. Inget samband med akrylamidlarmet Bertil Norbelie säger att det inte finns någon koppling mellan Livsmedelverkets dåliga ekonomi och att man i förra veckan gick ut med larmet om miljögiftet akrylamid i maten.