Dom i dag i terrormålet i Göteborg

2:11 min

I dag kommer domen mot de två män från Göteborg som åtalats för terrorbrott alternativt folkrättsbrott genom mord i Syrien 2013.


Skillnaden mellan terroristbrott och folkrättsbrott har inte tidigare prövats i svensk domstol och oavsett utgång kommer domen sannolikt att överklagas. Och i Angered i Göteborg, där flest unga lämnat för att åka till Syrien har rättegången ett viktigt signalvärde.

– Den första tanken är att det är väldigt bra att de här två personer lagförs, att vi har kommit ikapp i det svenska rättssamhället. I Angered finns det många människor som möter personer som kommit efter från Syrien och upplever att det är provocerande att de inte har lagförts, säger Marianne Olsson stadsdelsdirektör i Angered i Göteborg.

En grupp män, de flesta maskerade, står i cirkel, ropar, filmar med mobiltelefoner och vi hör offrens väsande dödsångest på filmen som på nära håll visar när två män får halsen avskuren. Filmen är åklagare Agneta Hilding Qwarnström starkaste bevisning i målet mot de två män från Göteborg som misstänks för delaktighet i morden.

De båda anklagade själva nekar till brott och hävdar att det inte är dem som är med på filmen. Om tingsrätten går på åklagarens linje är nästa fråga att ta ställning till om det är terrorbrott eller folkrättsbrott. Än finns ingen svensk dom som helt klarlägger skillnaden.

Folkrättsbrott handlar om de båda männen deltagit i en grupp som stridit i en väpnad konflikt. Terrorbrott som bland annat inbegriper huruvida brottets syfte är att skapa fruktan hos andra är mer komplicerat.

– Terrorbrott är svårare att bevisa än krigsförbrytelse för i någon bemärkelse så måste man bevisa vad som rört sig i förövarens huvud och det blir en extra utmaning, säger Mark Klamberg, docent och lektor i folkrätt vid Stockholms universitet.

Straffskalan är ungefär samma för de olika brottsrubriceringarna, maxstraffet är livstid. Men oavsett utslag så är det mycket troligt att domen kommer bli prövad även i högre instans.

– I och med att de tilltalade förnekar brott så kommer de överklaga om de fälls, likadant om de frias så kommer åklagaren att överklaga, säger Mark Klamberg, docent och lektor i folkrätt vid Stockholms universitet.