Invandrarstudenterna kartlagda

Det finns 10,6 procent studenter med utländsk bakgrund vid högskolan i Gävle. Det är en lägre andel än motsvarande andel för riket i stort 13 procent, men den motsvarar samtidigt nästan exakt andelen personer med utländsk bakgrund i Högskolans upptagningsområde. Det här visar ny statistik från Högskoleverket. Högst andel utländska studenter har Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, 30 procent.