Kackerlackor och mögel på asylboenden i norra Örebro län

Nästan alla asylboenden i den norra länsdelen är mögeldrabbade, och i 45 procent finns det kackerlackor. Det finns också möss och vägglöss.

Det visar sekretesstämplade rapporter från Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning, BMB, som Hem och hyra granskat.

BMB har inspekterat 20 fastigheter med 120 bostäder, och koncenterat sig på lägenheter där det bor barn.

Det visade sig att bara en eller möjligtvis två av de 20 fastigheterna var fria från mögel. I nio av de 20 fastigheterna hittades kackerlackor, i sju fanns vägglöss och i fem spår efter råttor eller möss.

I en av lägenheterna där det bodde en familj med ett spädbarn fanns det både kackerlackor, vägglöss och möss.