Vilhelmina

Latikbergs skola läggs ned

1:16 min

Byskolan i Latikberg ska läggas ned. Det beslutade kommunfullmäktige i Vilhelmina efter en två timmar lång debatt. Kommunen kan inte satsa för mycket på några enstaka barn i byarna, tycker Socialdemokraten Viveka Abramsson.

Vilhelmina har ca 400 grundskoleelever på Volgsjö skola och ytterligare ca 200 på Hembergsskolan. Vi talar för lite om barnen i tätorten, sa Utbildningsnämndens ordförande Socialdemokraten Viveka Abramsson. Hon menar att med de stora underskott som kommunen har kan man inte lägga ut stora pengar på ett fåtal barn i Latikberg.

De partier som håller landsbygdsutveckling högt har många argument för att rädda skolan. Bengt Bergsten, oberoende ledamot i fullmäktige, påpekar den stora arbetspendlingen som finns. Ska även barnen börja pendla kan det bli droppen som får folk att flytta från Vilhelmina, befarar han.

Nedlägningsmotståndarna försökte få ärendet uppskjutet för att ytterligare utreda att flyktingbarn från tätorten skulle kunna gå i Latikberg. Men fullmäktige gick inte på den linjen och beslutet blev att lägga ned skolan med röstsiffrorna 15 mot 12.