Minskad frånvaro i Nederländerna när företagen tog över sjuklönen

1:22 min

I Nederländerna tvingas företagen betala sjuklön under två år. Det är hemligheten bakom att sjuktalen gått ned med cirka 40 procent sedan reglerna infördes.

– Man kan inte dra några andra slutsatser än att detta varit en succé, anser ekonomiprofessor Pierre Koning vid universiteten i Leiden och Amsterdam och tidigare forskningschef på Nederländska socialdepartemenet.

Han har publicerat en studie som bekräftar tidigare vetenskapliga undersökningar av landets framgångsrika sjuklönesystem.

I slutet av 1990-talet var nästan en miljon förtidspensionerade, var sjunde arbetare och sex procent av befolkningen var sjukskriva. Idag har grupperna minskat med cirka 40 procent.

De flesta företag har samtidigt sparat stora summor trots att arbetsgivarna nu får betala sjuklön för anställda under minst två år. De måste snabbt koppla in företagshälsovården och göra planer så att den sjuke kan återvända så fort det går till jobbet. Besparingarna har, enligt Koning, hämtats in genom att sjukskrivningarna minskat kraftigt och att man fått rabatt på arbetsgivaravgiften.

Ju snabbare man återvänder till jobbet efter till exempel ryggproblem eller utbrändhet och träffar kollegorna igen, desto snabbare går det att bli frisk. Vila är inte det bästa.

Nederländska företagsläkare har nationella riktlinjer för rehabiliteringen.
– Forskning visar att ju mer de följs, desto bättre resultat, säger Carel Hulshof professor i yrkesmedicin vid Amsterdams universitet.

Referens: Koning P. et al, The Rise and Fall of Disability Insurance Enrollment in the Netherlands, Journal of Economic Perspectives-Volume 29, 2015 - Pages 151-172, doi:10.1257/jep.29.2.151

Hulshof C, Occupational health guidelines for mental disorders and stress-related complaints, a challenge for occupational health, Occup Environ Med 2015;72:311-312, doi:10.1136/oemed-2014-102683