Små kvarter öppnar för fler byggföretag i Uppsala

2:30 min

Utredningen om konkurrens på byggmarknaden ger inga skarpa förslag om hur bostadsbristen ska lösas, skriver en av experterna i ett särskilt yttrande. Byggaren Michael Cocozza tycker att det borde finnas en lag liknande lagen om offentlig upphandling när kommuner säljer tillgångar och mark, och han tycker att Uppsala är ett föredöme.

– Vi ser ju här i området att det är mycket byggkranar. Från mitt kontor nere vid resecentrum så ser jag 24 byggkranar, och många av dem är ju här i Rosendal, säger Mats Norrbom som är stadsbyggnadsdirektör i Uppsala.

Vi går på grusvägar mellan nybyggda lägenhetshus och betongfundament i södra Uppsala. Boverkets analyschef Bo Söderberg är en av dem som framhållit Uppsalas sätt att arbeta med plan- och bygglagen.

Modellen går ut på att kommunen köper mark, gör en detaljplan för hela området, och delar sedan upp tomterna i relativt små kvarter, som byggföretag får tävla om. Priset är fast, istället tävlar byggföretagen med till exempel arkitektur och hållbarhet.

– Vi har gått från sju exploatörer till 53 på några år. Och våra politiker har sagt att vi ska upp till hundra, säger Mats Norrbom.

Men fler aktörer behöver inte innebära att det blir billigt, åtminstone inte på kort sikt och på en het marknad som Uppsalas. Fredrik Finell och Elin Karlsson har efter sju års kötid fått en ungdomslägenhet på 30 kvadrat, som de hyr av kommunala Uppsalahem.

– Vi bor där uppe, på loftgången, säger Elin Karlsson.

Vad pröjsar ni för hyra? Frågar Uppsalas stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom. 5 800 kronor i månaden, får han till svar.

– Det låter lite högt, säger Mats Norrbom.

Uppsalas modell är ändå bra eftersom att den är transparant och skapar konkurrens tycker Michael Cocozza, som är styrelseordförande för Linköpingsföretaget Botrygg. De bygger ungefär 300 lägenheter per år.

Michael Cocozza var expert i konkurrensutredningen som lämnades över till bostadsminister Mehmet Kaplan i dag. Han har skrivit ett särskilt yttrande om att utredningen inte ger några skarpa förslag, och att tillgången på byggbar mark är den viktigaste faktorn. Cocozza vill att kommunerna ska vara tvungna att konkurrensutsätta mark enligt lag, liknande lagen om offentlig upphandling.

– När kommunen köper in material eller tjänster har vi en lagstiftning som ser till så att man inte betalar för mycket. Men när kommunen säljer egendom finns det inget skydd så att man ser till att den egendomen säljs till bästa villkor, säger Michael Cocozza.

För att det ska kunna bygga billiga bostäder i Sverige, inte minst för att tillgodose behovet av lägenheter som ökat i takt med det stora flyktingmottagandet, behövs ökad konkurrens och ändringar i planprocessen, menar Michael Cocozza.