Östersund

Giftet på Storsjö strand identifierat

Det var ämnet metylcyklohexan som orsakade ett tillbud vid provtagningar på byggarbetsplatsen på Storsjö strand i Östersund i september.

Det visar omfattande analyser som gjorts.

Två anställda exponerades för ett okänt ämne när de arbetade med provtagningar på byggarbetsplatsen på Storsjö strand i september i år.

Nu står det klart att ämnet är metylcyklohexan, som är en beståndsdel i bland annat flygbränsle.

Ämnet kan ha hamnat i marken på 1940- och 50-talet då flygbränsle ska ha transporterats via järnväg för omlastning i området vid Storsjö strand.

Marken är nu sanerad och de två anställda som utsattes för ämnet mår bra, uppger Östersunds kommun.