Tredimensionella datorspel förbättrar minne och inlärning

1:45 min

Att spela datorspel som utspelar sig i tredimensionella världar kan förbättra vårt minne och den del i hjärnan som har med inlärning och lokalsinnet att göra. Det visar en ny studie publicerad i Journal of Neuroscience.

– Det verkar som om datorspelen har en gynnsam effekt på hjärnområdet hippocampus, som har vårt minne att göra. Särskilt platsminnet och lokalsinne att göra, berättar Dane Clemenson från University of California.

Forskare lät två grupper ovana datorspelare, spela 30 minuter om dagen i två veckor.

Den ena gruppen spelade ett tredimensionellt Super Mario-spel, där man måste orientera sig och lära sig att hitta i en fantasivärld. Kontrollgruppen fick spela det tvådimensionella Angry Birds, som inte har några sådana moment.

Försökspersonerna fick göra minnestest utformade just för att testa förmågan hos just hippocampus.

De som hade spelat det tredimensionella spelet ökade sin minnesförmåga betydligt efter de två veckorna, däremot inte kontrollgruppen. De har också undersökt mycket hängivna datorspelare, och sett att de presterar extra bra i de här testerna.

Forskarna tror att tredimensionella datorspel till exempel kan vara ett sätt för äldre att hålla hjärnan igång. Vitsen är att det just är vanliga datorspel där man använder många olika förmågor, till skillnad från speciella kognitiva träningsprogram på datorn som tagits fram för att träna en viss sak.

Nu ska forskarna gå vidare bland annat med hjärnavbildningar för att se om datorspelande kan ge synliga förändringar av hippocampus, på liknande sätt som man till exempel sett hos Londons taxichaufförer.

– Hittills pekar det mesta på att det kan vara så, säger Dane Clemenson.

Referens: Gregory D. Clemenson and Craig E.L. Stark, Virtual Environmental Enrichment through Video Games Improves Hippocampal-Associated Memory, The Journal of Neuroscience, December 2015, DOI 10.1523/JNEUROSCI.2580-15.2015