Färre ålar i Sargassohavet ger få yngel i Sverige

0:56 min

Under de senaste 30 åren så har antalet ålyngel som vandrar upp i vattendragen i Sverige och Europa minskat med 90 till 99 procent.

Nu ska forskare vid Karlstads Universitet tillsammans med myndigheter och industri undersöka varför så få ålyngel finns i våra vattendrag och hur man kan få bukt på det här problemet.

Tre miljoner kronor har forskare vid Karlstads universitet fått för att undersöka säkrare vandringsvägar för ålyngel. Projektet ska pågå i tre år.

Och varför ålynglena har minskat det vet Olle Calles som är forskare i biologi vid Karlstads universitet:

– En anledning är att den mängd vuxna ålar, blankålar, som lämnar Europa och simmar över till Sargassohavet och reproducerar sig där, minskar i antal. Därmed minskar mängden ålyngel som produceras.

Hur stort är problemet?

– Det är ett enormt problem. Om den här låga nivån står sig kommer ålarna att få svårt att hitta varandra i Sargassohavet, säger Olle Calles.

Men det finns en ljusning.

– Man har sett att mängden ålyngel som kommer till Europas kuster har ökat, om än pyttelite. Hoppet är inte ute men det är hög tid att vi tar tag i problemet, säger Olle Calles.

(Sargassohavet är ett hav i västra delen av norra Atlanten, nordost om Kuba och Bahamas.)