"Vem som helst har inte rätt att komma in på en skola"

3:17 min

Skolorna har olika rutiner för hur utomstående besökare hanteras.

Mer om P4:s granskning #säkerskola

– Skolan är inte en allmän plats, och det är rektorn som har ansvaret. Det bottnar i att man måste utforma utbildningen på ett sätt som ger barn och elever en trygg och säker miljö i skolan. Som bidrar till studiero och att man känner sig trygg, säger Hugo Wester, utbildningsråd på Skolverket.

Reportrar från Sveriges Radios P4-redaktioner har besökt 76 grundskolor oanmälda för att se hur skolorna hanterar främmande personer på skolområdet. På ungefär en femtedel av skolorna kom de antingen inte in eller blev ifrågasatta inom ett par minuter. Men på lika många skolor kunde de vistas i nästan en timme utan att någon ifrågasatte vad de gjorde där.

Enligt Skolverkets riktlinjer är det skolans rektor som ansvarar för att ta fram rutiner för hur utomstående besökare hanteras. Eftersom skolor ser olika ut, har man också löst det här på olika sätt. Exempel kan vara att man som besökare måste anmäla sitt besök i en reception i entrén, eller att man ska ha en bricka på sig där det står att man är besökare.

Och rutinerna måste utformas utifrån hur situationen ser ut på den specifika skolan, säger Hugo Wester på Skolverket.

– Finns det en oro på skolan så kan det finnas skäl att tillsammans diskutera hur man kan hantera den oron. Och kanske förstärka vuxennärvaron ute i korridorer och på skolgårdar, för att hantera det. Men i botten ligger ju att det ska finnas rutiner så att alla vet vad som gäller om man kommer som besökare till skolan. Utifrån det här att skolan inte är en allmän plats. 

Efter attacken på skolan i Trollhättan, där tre personer dödades, fick Skolverket många frågor om säkerheten på skolor. Och diskussioner fördes om skolan som en öppen plats och huruvida man skulle kunna ha vakter och kameror och metalldetektorer för att upptäcka vapen, till exempel. Och här finns ett dilemma, säger Hugo Wester.

– Kan man skydda sig mot en sån här extrem händelse? Och vad finns det för minus om man då skulle förstärka skalskyddet, som det heter, med vakter och stålbågar? Då signalerar det ju också något som i sig kan göra att man känner sig otrygg, för att man tänker att den här miljön är farlig.

Efter skolskjutningarna i Finland 2007 och 2008 fick Skolverket ett uppdrag att jobba med frågan om säkerhet i skolan.  Tillsammans med polisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting tog myndigheten då fram stödmaterialen "Grövre våld i skolan" och "Väpnat våld i skolan" som skolorna kan använda när de tar fram sina rutiner och handlingsplaner.

När polisutredningen av skolattacken i Trollhättan är klar kommer Skolverket titta på om det finns skäl för dem att ändra sina rutiner på något sätt, säger undervisningsrådet Hugo Wester.

– Vi kommer tittar på om det är så att vi kan förstå det här på ett annat sätt utifrån det som skedde i Trollhättan. Och om det är så att vi behöver ändra på den information och den kunskap som vi förmedlar till våra målgrupper, utifrån det som framkommer i polisutredningen.