FN-rapport: Iranskt missiltest var allvarligt brott

1:32 min

Det kontroversiella missiltest som Iran genomförde i oktober var ett allvarligt brott mot de sanktionsregler som gäller för landet. Det framgår av en hemligstämplad rapport till FN:s säkerhetsråd som nyhetsbyrån Reuters tagit del av.

Raketuppskjutningen som Iran gjorde den 10 oktober har ända sedan dess skapat ökad misstro och allmänt gnissel i Irans redan känsliga relationer med omvärlden, och FN började direkt utreda missiltestet när det registrerades.

Nu visar den tiosidiga hemligstämplade FN-rapport som Reuters tagit del av att den iranska missilen var fullt kapabel att bära med sig kärnstridsspetsar, vilket är ett mycket allvarligt brott mot flera av säkerhetsrådets resolutioner, bland annat mot paragraf nio i säkerhetsrådsresolution nummer 1929.

Iran har att följa en lång rad restriktioner från FN:s säkerhetsråd, och FN har också en särskild grupp som övervakar om, hur och när landet eventuellt bryter mot de resolutioner säkerhetsrådet klubbat och som till stor del styr de internationella sanktionerna mot Iran.

Frågan om Irans kapacitet och ambitioner när det gäller kärnvapen har ju i åratal diskuterats och styrt landets förhållande till omvärlden, och det sågs som en stor framgång när ett långsiktigt internationellt avtal om Irans kärnenergiprogram kunde skrivas under i somras.

Missiluppskjutningen i oktober ger stöd för den misstro många i USA och omvärlden känner inför Irans egentliga avsikter när det gäller att fortsatt utveckla sitt kärnkraftsprogram i enbart fredliga syften.

Rapporten ska ha överlämnats till FN:s säkerhetsråd här i New York i fredags, och ska enligt uppgift inom kort behandlas inom rådet, som har att överväga hur omvärlden via FN ska svara på missiltestet.