Sjuksköterskor får dubbel lön i bemanningsföretag

1:40 min

Regionens kostnader för hyrpersonal har ökat med 43 % sedan förra året. En av förklaringarna är att vårdpersonal kan lämna regionen för ett bemanningsföretag - och få dubbel lön för samma arbetsuppgifter.

- Det är klart att det spelar roll att man får 100 % högre lön.

Det säger en anonym sjuksköterska som P4 Gotland talat med. Han jobbade tidigare för Region Gotland till en lön på 24 000 kronor, men sedan han gått över till ett bemanningsföretag får han ut 51 000 kronor.

Men allt är inte positivt med att lämna det offentliga. Det är en jobbig arbetssituation att hoppa mellan olika arbetsplatser som ofta är gravt underbemannade, beskriver mannen.

Region Gotland har hittills i år lagt 45 miljoner kronor på hyrpersonal, jämfört med 31 miljoner för motsvarande period föregående år. Nu satsar regionen på utökad utbildning till specialistläkare i primärvården. Utbildningen ska vara förlagd på vårdcentraler med ett nav i Visby och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar hoppas att satsningen ska få fler specialistläkare att hitta till och stanna kvar i vården på Gotland. För i lön kan regionen inte mäta sig med bemanningsföretagen.

- Vi kommer aldrig kunna konkurrera med de lönerna. Men genom att ha bra arbetsförutsättningar, få bra vidareutbildning och känna att man kan följa en patient, det kan vi konkurrera med, säger Maria Dalemar.