#vägenin

Därför är det pojkarna som kommer hit

2:18 min

Antalet ensamkommande pojkar fortsätter att öka, av de ensamkommande är hittills i år över 90 procent pojkar.

Enligt Migrationsverkets verksamhetsexpert, Kjell-Terje Torvik, finns det klara anledningar till varför det kommer så få ensamma tjejer.

– Flickor exponeras på ett helt annat sätt när man är ensam eller separerad från sin familj. Det här känner familjerna väl till, därför väljer man att låta pojkarna åka istället. Det är en förklaring, säger Torvik till P4 Jönköping.

– Den andra förklaringen är att i Afghanistan, som är väldigt patriarkalt, är det mannen som står för försörjningen. Den äldsta pojken är också den som ska försörja familjen.

Men det finns även fler anledningar till att det flyr så många fler pojkar än flickor till Sverige.

Bland annat finns det en risk att pojkarna tvingas till militärtjänstgöring i hemlandet och dessutom flyr de från en konflikt och en förtryckande regim.

Men många familjer anser även att de pojkar som klarar av resan, och kommer till Sverige, är starka individer och då i framtiden har lättare att integreras i samhället.

Hur den stora tillströmningen av pojkar kommer påverka det svenska samhället i framtiden, är svårt att säga i nuläget. Det är något som Migrationsverket studerar närmare, men sannolikt påverkar det situationen i pojkarnas hemländer än mer.

Det är nog ett större problem för Afghanistan som förlorar väldigt många av sina yngre krafter. Samtidigt ska man komma ihåg att en stor del av inkomsterna i Afghanistan kommer från remitteringar, det vill säga att de som tagit sig till Europa skickar tillbaka pengar till sina familjer. 

Kan man då tänka sig att de ensamkommande pojkarna i ett senare skede tar hit sina familjer?

– Jag skulle bli väldigt förvånad om barn som kommer ensamma  till Sverige inte någon gång tänker att man faktiskt skulle vilja leva med sin mamma, pappa och sina syskon... Men då måste man  också tänka att hälften av de ensamkommande barnen från Afghanistan som beviljas uppehållstillstånd beviljas uppehållstillstånd på grunder som innebär att man inte har möjlighet att kunna få hit sin familj, säger Torvik.