Regeringen drar igång kvinnligt medlingsnätverk

2:14 min

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade vid medling i internationella konflikter, trots exempel på fredsavtal där kvinnor haft framträdande roller.

Sofie Karlsson på Folke Bernadotteakademin kommer att leda projektet med det svenska medlingsnätverket och hon tycker att det är på tiden att kvinnor får en mer framskjuten roll i fredsförhandlingar.

– Vi kan inte längre motivera varför hälften av vår befolkning inte finns med och diskuterar så viktiga frågor som vår fred och framtid, säger hon.

Nätverket lanseras i samband med ett internationellt möte på Rosenbad i dag, där bland andra utrikesminister Margot Wallström och flera internationella kvinnliga medlare medverkar.

Kvinnor har i dag en väldigt liten roll i fredsprocesser runtom i världen. Mindre än tio procent av medlarna i internationella konflikter mellan 1992 och 2011 var kvinnor.

Enligt Sofie Karlsson finns det goda erfarenheter från konflikter på Filippinerna och i Colombia där kvinnor varit med och medlat mellan parterna.

Det var i samband med ett tal under statsminister Stefan Löfvens besök i FN i september som idén om ett kvinnligt nätverk först presenterades.

Rekryteringen till nätverket, som kommer att bestå av både svenska och utländska deltagare har redan påbörjats, säger Sofie Karlsson. Det går att se det kvinnliga medlingsnätverket som ett led i den svenska feministiska utrikespolitiken, säger hon.

– Ja, det här är ju ett konkret sätt för Sverige att jobba med fred och säkerhetsfrågorna där kvinnorna är oerhört viktiga.

Men vilket genomslag hoppas ni att det här kan få. Så att det inte bara fastnar i en papperskonstruktion?

– Vi hoppas såklart att vi kan påverka, dels genom att lyfta frågan men också att konkret ändra balansen på marken. Och att vi ska kunna stödja kvinnor som arbetar nära fredsprocesser runtom i världen, säger Sofie Karlsson på Folke Bernadotteakademin som leder projektet med det kvinnliga nätverket.