Försäkringsbolag läser journal

Svenska barnläkare är oroliga för hur försäkringsbolagen använder uppgifter från barnavårdscentralerna i samband med ansökan om barnförsäkring. I flera fall har det lett till att föräldrar ifrågasätter barnvårdscentralerna, och till och med vägrat ta dit barnen.
När man ansöker om en försäkring för sitt barn skriver man också under en fullmakt för att försäkringsbolaget ska kunna ta del av journalerna på barnavårdscentralen, något som inte alla föräldrar är medvetna om. Och om man sedan vägrats försäkring eller bara får den med vissa undantag, har det i många fall skapat en onödig oro, enligt Svenska barnläkarföreningen. En oro för att barnhälsovården inte sagt hela sanningen, och som hotar förtroendet. Det finns t o m föräldrar som vägrar återvända med sina barn. Och orsaken är enligt Margareta Blennow, barnhälsoöverläkare i Stockholm, försäkringsbolagens extrema försiktighet när man bedömer riskerna. Efter att problemet uppmärksammats på flera håll pågår just nu samtal mellan barnhälsovården och försäkringsbolagen, och enligt Margareta Blennow är förändringar på gång. Något förbud mot att använda journalerna tror hon inte på, eftersom premierna då troligen skulle rusa i höjden. Däremot måste informationen till föräldrarna förbättras, anser hon.