Rädda Barnen kritiserar behandlingen av familjen Ahmadi

1:02 min

Nu riktar även Rädda Barnen kritik mot Migrationsverkets beslut att utvisa familjen Ahmadi från Uppsala på grund av att pappan i familjen, Mehdi Ahmadi, tjänat 180 kronor för lite i månadslön.

Christina Rudmark sitter i styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Uppsala.

– Det vi har reagerat på är bristen på barnperspektiv. I barnkonventionen talas det om att man alltid ska ta hänsyn till barnets bästa. Det har man inte gjort från Migrationsverket, eftersom den som drabbas mest av det här är 15-åringen som förlorar sina kamrater, sin skolgång och på så sätt stora delar av sin framtid. Sedan förstår jag ju att Migrationsverket har lagar och regler och ett uppdrag som de ska följa, men jag tycker att barnkonventionen har man bortsett ifrån, säger hon.

Vilka skyldigheter har Migrationsverket när det gäller barn?

– Jag tycker att man, precis som när det gäller skolor eller annat, ska göra en barnkonsekvensanalys. Och jag tycker att Migrationsverket bör göra en barnkonsekvensanalys i det här sammanhanget, säger Christina Rudmark.